Wspomaganie nauczania
Wspomaganie nauczaniaWspomaganie nauczania
Szkolenia - doradztwo - coaching
Szkolenia - doradztwo - coachingSzkolenia - doradztwo - coaching

Wspomaganie nauczania

Nauczyciel to zawód, którego nie zdobywa się w określonym skończonym procesie kształcenia. Stawanie się nauczycielem, równoległa, powiązana ze sobą ewolucja kompetencji praktycznych i technicznych, odbywa się poprzez wykonywanie zawodu oraz własny wysiłek i autorefleksję nauczyciela.

Nikt nie zastąpi nauczyciela w jego zawodowym rozwoju, ale można go w tym rozwoju wspierać.

Wspomagamy czynnych zawodowo nauczycieli, pomagamy im w dostrzeżeniu i twórczym wykorzystaniu elementów rzeczywistości pedagogicznej, tych aktualnych, ważnych, porządkujących i wprowadzających ład w praktykę wychowania i nauczania.

Szkolenia - doradztwo - coaching

Specjalizujemy się w szkoleniach, doradztwie, oraz coachingu  kadry kierowniczej firm.

W dobie globalizacji, unifikacji ofert i usług, szybkiej informacji najważniejsi są ludzie - ich decyzje, efekty i styl działania wpływają na pozycję rynkową firmy.

Wierzmy w siłę wysokich kompetencji psychospołecznych i dobre relacje społeczne w firmie. Każda złotówka zainwestowana w kapitał ludzki przyniesie zwielokrotniony zysk.

Zapraszamy do współpracy w drodze do sukcesu.

 

Get Adobe Flash player

Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.