Wspomaganie nauczania
Wspomaganie nauczaniaWspomaganie nauczania

Aktualności - szczegóły

Propozycje zmian w Karcie Nauczyciela

Przedstawiciele gmin, powiatów i województw zasiadający w zespole opiniodawczo-doradczym do spraw statusu zawodowego nauczycieli powołanym przez ministra edukacji wypracowali już gotowy pakiet zmian zmian w Karcie Nauczyciela.

Jedna z propozycji zmian w Karcie Nauczyciela dotyczy wymiaru urlopu wypoczynkowego. Po zmianach wymiar urlopu ma wynosić nie 78, a 52 dni robocze urlopu w roku dla nauczycieli, a dla przedszkolanek tylko 35 dni.

Następna propozycja zmiany dotyczy podwyżeki i awansów, które mają zostać uzależnione od faktycznego wzrostu jakości nauczania.

Zmiany obejmą również dyrektorów szkół. Kartą Nauczyciela mają być objęte wyłącznie osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dydaktyczny i realizujący z dziećmi podstawę programową.  Dyrektorzy szkół zostaną nią objęci wyłącznie, gdy również uczą dzieci.

– Praca dyrektora dotyczy procesu zarządzania, a nie dydaktyki – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Powiatów Polskich.1)

Proponowane zmiany dotycza również tygodniowego wymiaru godzin pracy. Po zmianach nauczycieli ma obowiązywać,  40-godzinny tydzień pracy, w tym 20 – 22 godziny przy tablicy.

Nauczycielskie urlopy na podreperowanie zdrowia, jakie może wziąć nauczyciel podczas całej swojej kariery zawodowej, zostaną skrócone do 36 miesięcy. Wzmiar urlopu będzie liczone wraz z wakacjami, a na dodatek przyznawane przez lekarzy orzeczników ZUS i przez ZUS opłacane.

Zniknie również część dodatków do pensji, np. mieszkaniowy i wiejski.

Należy zaznaczyć, iż nauczyciele, którzy nabyli już pewne prawa, nie stracą ich.

Prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela trwają od 20 lat. Zespół działający teraz przy resorcie edukacji miał wypracować rozwiązania do końca 2010 r. Zmiany w karcie są też tematem dyskusji w resorcie finansów, dotyczącej uwolnienia samorządów od części biurokratycznych przepisów.

 

1) żródło: dziennik.pl


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.