Wspomaganie nauczania
Wspomaganie nauczaniaWspomaganie nauczania

Oferta szkoleń

                                                      

Edukatorzy, trenerzy i konsultanci

 Grawena‑edu

zapraszają

Dyrektorów i Nauczycieli szkół i placówek oświatowych

do współpracy w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz przygotowania i realizacji działań podnoszących sprawne i efektywne funkcjonowanie szkoły, zgodnie z aktualnymi unormowaniami prawnymi i kierunkami polityki oświatowej państwa.

 

OFERTA SZKOLEŃ DLA DYREKTORÓW

 

OFERTA SZKOLEŃ DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

 

 

 


 


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.