Wspomaganie nauczania
Wspomaganie nauczaniaWspomaganie nauczania

O firmie

Działalność Grawena-edu jest zorientowana praktycznie - osadzona w realiach praktyki dydaktycznej i wychowawczej. Jej celem jest pomóc dyrektorom i nauczycielom w ustaleniu "złotego środka" pomiędzy swobodą pedagogiczną a koniecznością. Określenie możliwości działania miedzy tymi biegunami pozwala zachować ład pedagogiczny w szkole i pewność działania nauczycieli.

Szkolenia realizowane przez Grawena-edu są ukierunkowane na poszerzanie kompetencji nauczycieli w podstawowych dziedzinach ich funkcjonowania zawodowego.

Merytoryczne i metodyczne założenia programowe Grawena-edu podkreślają:

  • podmiotowość nauczycieli, wychowawców, uczniów, wychowanków,
  • partnerstwo nauczycieli i uczniów, wychowawców i wychowanków, nauczycieli i rodziców,
  • dialog, jako metodę wychowania, kształcenia, inspirowania rozwoju osobistego,
  • twórczą aktywność,
  • samodzielność poznawczą nauczycieli i uczniów.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Grawena-edu wydaje uczestnikom szkoleń zaświadczenia o ich odbyciu.

 


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.