Wspomaganie nauczania
Wspomaganie nauczaniaWspomaganie nauczania

Oferujemy szkolenia dla dyrektorów, zarówno jako kierowników jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób pełniących nadzór pedagogiczny nad powierzonymi im szkołami/ przedszkolami/ placówkami oświatowymi.

Polecamy szczególnie szkolenia poświęcone następującym zagadnieniom:

 1. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą/przedszkolem/placówką oświatową,

 1. Organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie nadzoru pedagogicznego w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej,

 1. Zarządzanie dokumentacją wewnętrzną w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej,

 1. Statut szkoły/placówki oświatowej,

 1. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy,

 1. Uczeń w szkole,

 1. Bezpieczeństwo uczniów– pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, postępowanie z dziećmi chorymi przewlekle,

 1. Bezpieczeństwo uczniów– zasady bezpiecznego użytkowania obiektu szkoły i otoczenia

 1. Ocena pracy nauczycieli,

 1. Ocenianie uczniów przez nauczycieli,

 1. Zadania dyrektorów szkół i placówek oświatowych w odniesieniu do przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,

 1. Nowy System Informacji Oświatowej,

 1. Ochrona danych osobowych,

 1. Kontrola zarządcza w praktyce szkoły/przedszkola i placówki oświatowej,

 1. Monitorowanie  pracy szkoły,

 1. Rada pedagogiczna jako organ kolegialny szkoły (umocowanie prawne, kompetencje i tryb pracy),

 

Realizujemy także szkolenia „na życzenie” dotyczące tematów wskazanych przez dyrektorów

 

Sposób realizacji zadań

Wszystkie prowadzone przez nas szkolenia spełniają wymagania procesu wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

 • Indywidualnie podchodzimy do każdego szkolenia; dostosowujemy opracowanie materiałów i prowadzenie szkolenia do warunków i potrzeb określonej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.

 • Zatrudniamy edukatorów doświadczonych nie tylko w zakresie merytorycznym prowadzonego szkolenia, ale także w praktycznym działaniu na określonym, interesującym słuchaczy etapie kształcenia.

 • Zapewniamy dyrektorom szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów związanych z tematem szkolenia ze strony edukatorów oraz ekspertów prawa oświatowego.

 • Pomagamy w dokumentowaniu zadań wynikających z tematu szkolenia, realizowanych zarówno przez dyrektorów, jak i nauczycieli.

 • W przypadku szkół/przedszkoli/placówek oświatowych współpracujących z Grawena– edu w zakresie więcej niż trzech tematów szkoleń zapewniamy konsultacje i doradztwo we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Koszt i terminy szkoleń- do uzgodnienia

Szczegółowa oferta zostanie przesłana po otrzymaniu od Państwa informacji o zainteresowaniu konkretną tematyką szkoleń.


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.