Szkolenia - doradztwo - coaching
Szkolenia - doradztwo - coachingSzkolenia - doradztwo - coaching

Rozwój kariery

Rozwój kariery w pożądanym przez siebie kierunku jest gwarantem powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Każdy z nas ma określone preferencje osobowościowe i niepowtarzalne talenty. Otwartą sprawą jest pytanie na ile jest w stanie je zdiagnozować oraz odpowiednio wykorzystać w swojej pracy dla dobra swojego oraz innych.

Praca nad rozwojem swoich możliwości to nieustanny proces dla każdego z nas. Podstawą tego procesu jest dobra, zobiektywizowana diagnoza, a potem praca przy wsparciu trenera, mentora, doradcy lub coacha.

Diagnozujemy kompetencje osobowościowe narzędziami firm Extended DISC, Insights i Ensize. Pracujemy z Państwem nad rozwojem kompetencji w pożądanym przez Was oraz szkołę kierunku. Pomagamy w sporządzeniu unikalnego profilu zawodowego oraz wykorzystaniu swoich możliwości podczas procesu rekrutacji. Na podstawie diagnozy, wspólnie  z Państwem, opracowujemy indywidualną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej.

Promujemy proaktywne podejście do rozwoju zawodowego w równowadze z życiem prywatnym.

Dzięki współpracy z nami uzyskacie Państwo satysfakcję z wykonywanej pracy na każdym etapie rozwoju osobistego i zawodowego.


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.