Szkolenia - doradztwo - coaching
Szkolenia - doradztwo - coachingSzkolenia - doradztwo - coaching

Zarządzanie firmą

 

   Zarządzanie firmą to umiejętność, która w sytuacji licznych zmian w funkcjonującym systemie gospodarczym, wymaga dużej odpowiedzialności za interesy z jednej strony firmy a z drugiej zatrudnionych w niej pracowników. Umiejętnośc delegowania uprawnień oraz stosowanie różnych stylów zarządzania w zależności od fazy zmian w jakiej znajduje się firma to proces nieustannego rozwoju.

Towarzyszymy dyrektorom/ liderom zmian w realizacji celów rozwojowych w odniesieniu pozycji firmy na rynku oraz interesów pracowników. Wspieramy rozwój kompetencji interpersonalnych w myśl idei, że "firmę tworzą ludzie"

Dokonujemy diagnozy kompetencj przywódczych i planujemy rozwój kariery zawodowej kadry zarządzającej firm oraz liderów zmian

Prowadzimy doradztwo oraz mentoring w oparciu o międzynarodowe wzorce.

Proponujemy współpracę w formie szkoleń, seminariów, indywidualnych konsultacji mailowych i telefonicznych


Copyright © Grawena-edu 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone.